Вземания на физически лица

Ние обръщаме особено внимание на вземанията на физически лица/частни вземания/. В случай, че разполагате с документи, удостоверяващи Вашето вземане, ние сме готови да поемем изцяло за наша сметка събирането на Вашето вземане. Предлагаме това, което смятаме, че липсва на сегашния пазар –цялостни решения от А-Я и високо професионален, но същевременно и личен подход при събирането на просрочени вземания на физически лица. Доверявайки ни вашите частни вземания ние, познавайки детайлно  всяка процедура, винаги намираме най-доброто индивидуално решение, което да удовлетворява всички страни. За всяко конкретно вземане, подбираме най-добрият екип от адвокати, финансисти, експерти, консултанти, кол център, детективи, синдици, ЧСИ и др., което ни гарантира оптимални решения и завидна бързина дори при най-заплетените случаи. Използваме пълния инструментариум за събиране на вашите вземания и предприемаме всички необходими извънсъдебни и съдебни действия, при пълна прозрачност и подробна отчетност.

Всички такси и разноски са за наша сметка и Вие не правите никакви разходи. Богатият опит на нашия екип ни дава сигурност и възможност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в успеха ни. По този начин пестите време, средства, усилия и нерви, а ние организираме за наша сметка целия процес за събирането на вашите вземания – от началния контакт с длъжника и предявяване на вземането през постоянни опити за извънсъдебно споразумение, обезпечаване на вземането, съдебно производство, завеждане и водене на изпълнително дело, издирване и установяването на имущество, публична продан, обявяването в несъстоятелност, ангажиране на наказателна отогворност и т.н. до пълното погасяване на задължението. Използваме комбинация от юридически, практически и комуникативни умения, за да дадем работещи решения и да оправдаем гласуваното ни доверие. Никога не се отказваме и благодарение на нашият опит и партньори успяваме там, където другите се провалят.

 

При евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас.

Получаваме възнаграждение само и единствено, ако вземането бъде събрано!

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас