Вземания на юридически лица

Наша основна мисия е да защитим юридическите лица-от малки и средни фирми до международни корпорации – от несъбраните вземания. Наши клиенти са множество производствени и дистрибуторски фирми, фирми в сферата на услугите и транспорта, както и много други големи и малки български и чуждестранни дружества. Успехът ни се дължи основно на комплексния и проактивния метод на работа. За всяко конкретно вземане, подбираме най-добрият екип от адвокати, финансисти, експерти, консултанти, кол център,  детективи, синдици, ЧСИ и др., което ни гарантира оптимални решения и завидна бързина дори при най-заплетените случаи. Всички такси и разноски са за наша сметка и Вие не правите никакви разходи.

Предлагаме това, което смятаме, че липсва на сегашния пазар –цялостни решения от А-Я и високо професионален, но същевременно и личен подход при събирането на просрочени вземания. Доверявайки ни се пестите време, средства, усилия и нерви, а ние организираме за наша сметка целия процес за събирането на вашите вземания – от началния контакт с длъжника и предявяване на вземането през постоянни опити за извънсъдебно споразумение, обезпечаване на вземането, съдебно производство, завеждане и водене на изпълнително дело, издирване и установяването на имущество и активи, публична продан, обявяването в несъстоятелност, ангажиране на наказателна отогворност и т.н. до пълното погасяване на задължението. Използваме комбинация от юридически, практически и комуникативни умения, за да дадем работещи решения и да оправдаем гласуваното ни доверие. Никога не се отказваме и благодарение на нашият опит и партньори успяваме там, където другите се провалят.

В процеса на работа ще Ви предоставим  и съвети относно кредитния мениджмънт, бъдещото  структуриране на договори,  Общите условия, вкл. арбитражни клаузи и др.

Получаваме възнаграждение само и единствено, ако вземането бъде събрано!

При евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас