За нас

Нашето дружество е  специализирано  в професионалното събирането на просрочени вземания/дългове/на физически и юридически лица. Предлагаме това, което смятаме, че липсва на сегашния пазар –цялостни решения от А-Я и високо професионален, но същевременно и личен подход при събирането на просрочени вземания. Нашата основна цел е да предоставяме професионални, качествени и ефективни услуги и обслужване и да изграждаме дългосрочни партньорства с нашите клиенти. Постигаме това с екип от висококвалифицирани професионалисти, които са посветени и работят съгласно най-новите стандарти и добри практики в нашата сфера, както и с дълготрайни инвестиции насочени в нови технологии и развитие на нашите служители. Доверявайки ни вашите вземания ние, познавайки детайлно  всяка процедура, винаги намираме най-доброто индивидуално решение, което да удовлетворява всички страни.

Работим съвместно с най-добрите адвокатски кантори профилирани в събирането на вземания. За всяко конкретно вземане, подбираме най-добрият екип от адвокати, финансисти, експерти, консултанти, кол център,  детективи, синдици, ЧСИ и др., което ни гарантира оптимални решения и завидна бързина дори при най-заплетените случаи. В същото време работим в тясно сътрудничество  с различни институции, арбитражни съдилища и съдебни изпълнители в цялата страна. Използваме комбинация от юридически, практически и комуникативни умения, за да дадем работещи решения и да оправдаем гласуваното ни доверие. Никога не се отказваме и благодарение на нашият опит и партньори успяваме там, където другите се провалят.

В нашата дейност задължително спазваме  следните правила:

 • Системнно извършване на  анализхарактеристиките на възложените за събиране вземания и имущественото и  финансово състояние на длъжника;
 • Обсъждане и изготвяне на успешна съвместна стратегия подпомагаща адвокатите при воденето на делата
 • Постоянен мониторинг и контрол на делата, сроковете, плануваните и предприетите действия
 • индивидуален подходкъм всеки възложен казус – включително при вземане на решение към кое от възможните съдебни производства да се пристъпи;
 • Използваме иновативни решения и собствен софтуер.
 • Във всички фази на събирането на вземания– уведомяване на длъжника за предприемане на съдебни действия, образуване и водене на съответното съдебно производство, образуване и водене на изпълнително дело, преговори с длъжниците във всяка една фаза, с цел сключване на споразумение и извънсъдебно уреждане на спора, в т.ч. изготвянето на самите споразумения;
 • Вникваме в проблемите на клиентите си и ги решаваме посредством комбинация от юридически, практически и комуникативни умения.
 • Винаги действаме единствено и само след информираното съгласие на клиента.
 • Ние сме активната страна и постоянно информираме клиентите на ясен език за развитието на техния казус, чрез изпращане на регулярни писмени отчети.
 • Винаги спазваме сроковете и поетите ангажименти.
 • Никога не подвеждаме клиентите си с напразни обещания и фалшиви очаквания.
 • Даваме работещи решения и заставаме зад тях
 • Никога не се оправдаваме с грешки на служители и партньори
 • Работим на територията на цялата страна (в районите на всички окръжни съдилища) със собствен екип и без превъзлагане;
 • Постоянно следим на законодателните промени и на съдебната практика, вкл. на ниво ЕС и съобразяване на предприетите съдебни действия с новите изисквания и тенденции;
 • Упражняваме посредничество за възстановяване на нарушените търговски и лични връзки между кредитора и длъжника.
 • Намиране на индивидуален подход към всеки възложен казус.
 • Контрол до окончателно погасяване на задължението

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас