Извънсъдебно събиране на вземания

Извънсъдебно събиране на вземания

Ние сме издигнали в култ извънсъдебно събиране на вземания. Държим ноу хау услугата за бързо извънсъдебното събиране на вземания.

Разполагаме с отдел за извънсъдебно събиране на вземания, съставен от юристи, адвокати, икономисти, психолози,  експерти, консултанти, детективи и собствен кол център, с богат опит в събирането на различни по вид, основание, просрочие и размер вземания.

Богатия опит и професионализъм гарантира избор на оптималната стратегия и умело водене на преговори с длъжниците, разяснявайки неблагоприятните за тях последици в различните аспекти от неизпълнение на паричните задължения. Задължителният минимум, който извършваме при извънсъдебното събиране на вземания е следния:

 • Първоначален правен анализ на характеристиките на възложените за събиране вземания и имущественото и финансово състояние на длъжника;
 • Изготвяне на подходяща стратегия и съгласуване на конкретни стъпки и срокове
 • Изпращане на писмени уведомления, покани, нотариални покани, уведомления за предсрочна изискуемост;
 • Водене на прeговори за подписването на извънсъдебни споразумения;
 • Изготвяне и подписване на извънсъдебни споразумения;
 • Door–to–door контакт с длъжниците, в случай че не може да се осъществи връзка с тях по телефон или e-mail и др.;
 • Системен контрол върху длъжника чрез напомнителни телефонни разговори, текстови съобщения, електронни писма за наближаваща вноска по договорения погасителен план;
 • Съдействие за доброволна продажба на имущество чрез партньорските ни агенции за недвижими имоти
 • Упражняваме посредничество за  възстановяване на нарушените търговски и лични връзки между кредитора и длъжника
 • Намиране на индивидуален подход към всеки възложен казус.
 • Контрол до окончателно погасяване на задължението

Получаваме възнаграждение само и единствено, ако вземането бъде събрано!

В случай че събирането на вземането по извънсъдебен път се окаже невъзможно, напълно организираме и обезпечаваме  събирането на вземането по съдебен път. За повече инфо тук

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас