Събиране на международни вземания

Когато става въпрос за събиране на международно вземания, ние можем да Ви асистираме по най-добрия начин във всеки заплетен казус при събирането на вземания в чужбина. Богатият ни международен опит гарантира качествено и надеждно обслужване на клиентите, съобразено с местните закони, добри практики и обичай, пречупено през особеностите на всяко задължение. Винаги намираме най-доброто индивидуално решение, което да удовлетворява всички страни. За всяко конкретно международно вземане, подбираме най-добрите адвокати с международен опит, владеещи езика на длъжника,  което гарантира и безпроблемна комуникация с всички институции. Многобройните ни нещатни сътрудници и консултанти – адвокати и колекторски фирми, в различни държави, с които си партнираме,  при нужда оказват съдействие за успешното събиране на вашето вземане.

Съдебното събиране, особено на международни вземания, винаги е скъпо, но също така може да се окаже и доста сложно, дори невъзможно за някой неопитен. Богатият ни международен опит и партньорска мрежа ни дават възможност да поемем всички разноски, разходи и такси при събирането на международни вземания.

Нещо повече предлагаме ускорена услуга, с която съкращаваме времето за стандартното събиране на международни вземания. Постигаме това с индивидуален подход и работа 24/7, с практически и теоритичен опит и квалификация, което ни позволява да използваме точната процедура и стратегия за постигане на бърз и успешен резултат. По всеки казус, работи екип от адвокати, консултанти и сътрудници, в страната и чужбина, което ни гарантира оптимални решения при най-сложните и заплетени случаи при завидна бързина.

Получаваме възнаграждение само, ако международното вземането бъде събрано!

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас