Принудително събиране на вземания. Изпълнителни дела

 Ние организираме и поемаме разноските и разходи за образуването и воденето на изпълнителното дело при ЧСИ. Партнираме си ефективно  с частни съдебни изпълнители в цялата страна. Установените трайни контакти и взаимодействие ни позволяват договаряне на специални условия за работа със съдебните изпълнители с оглед най- оптималното и бързо събиране на вземането. Непрекъснато контролираме и подпомагаме работата на ЧСИ, издирваме имущество/движимо и недвижимо/, имуществени права и активи, съдействаме при извършване на описи, изкупуваме и складираме имущество на длъжника и т.н.

Извършваме постоянен мониторинг и контрол на образуваните изпълнителни дела, сроковете, плануваните и предприетите действия от ЧСИ. Постоянно информираме клиентите на за развитието на тяхното вземане. Осигуряваме ефективното използването на пълния инструментариум, с който разполагат съдебните изпълнители. Никога не се отказваме и благодарение на нашият опит, индивидуален подход  и партньори успяваме там, където другите се провалят.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас