Производство по несъстоятелност

Ние съвместно с нашите консултанти-синдици и адвокати  предоставяме  съдействие/вкл. правно/, както на дружества в неплатежоспособност/свръхзадълженост, така и на кредитори, чиито вземания следва да бъдат предявени и удовлетворени в производство по несъстоятелност на дружество-длъжник. Консултирам свои клиенти при необходимост от предотвратяване на производство по несъстоятелност и стабилизация на търговеца извън рамките на несъстоятелността.

Процедурата по несъстоятелност понякога дава възможност за възстановяване на вземания от длъжници в тежко финансово състояние.  Същевременно позволява  да бъде подведено под отговорност физическото лице, собственик на фирмата, включително по Наказателния Кодекс.

Можем да съдействаме при:

  • aнализ на структурата, финансовото и юридическото състояние на дадено дружествои изготвяне на мотивирани предложения за предприемане на конкретни действия;
  • подготовка на необходимите документи за откриването на производство по несъстоятелности цялостно процесуално представителство в неговата начална фаза;
  • процесуално представителство на кредитори на неплатежоспособен/свръхзадължен длъжник в процедурата по предявяване на вземанията им за удовлетворяване в производството по несъстоятелност;
  • юридически консултации и процесуално представителство във връзка с процедури по отмянана правни действия и сделки, увреждащи кредиторите, както и процесуално представителство във фазата на осребряване на имуществото и разпределянето на събраните сумипо реда на удовлетворяване на кредиторите;
  • консултиране на оздравителни планове.
  • предприемане на действия за ангажирането на наказателнта отгворност на управителя и лицата в органите на управление.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас