Цени

Всички консултации по телефон или онлайн са безплатни. 

Получаваме възнаграждение само и единствено при успех.

Без успех нашата работа е безплатна.

Ние можем да поемем всички разноски, свързани със събиране на вземането, в това число заплащането на държавни такси за граждански дела, адвокатски хонорари, таксите по принудително изпълнение /вкл. Публична продан/ и всички други възникнали при усложнения разходи (например възнаграждения за вещи лица, особени представители, съдебни поръчки и др.). Получаваме възнаграждение само при успех. При евентуален неуспех рискът и всички разходи остават за наша сметка и Вие нямате абсолютно никакви задължения към нас.

Всички такси и разноски са за наша сметка и Вие не правите никакви разходи. Богатият опит на нашия екип ни дава сигурност и възможност да инвестираме ресурси и средства, защото сме убедени в успеха ни. По този начин пестите време, средства, усилия и нерви, а ние организираме за наша сметка целия процес за събирането на вашите вземания.

При възникнали въпроси не се колебайте да се свържете с нас